Zapisz się
na najbliższy kurs!
O naszej
szkole
Nasi Doradcy
Noszenia
System kształcenia
ClauWi

®

Certyfikaty

 

Certyfikat

O Certyfikat i tytuł Certyfikowanego Doradcy Noszenia ClauWi® może ubiegać się osoba, która ukończyła Kurs zaawansowany. Każdy uczestnik tego szkolenia otrzymuje komplet pytań egzaminacyjnych.

 

Doradca otrzymuje szczegółowe uwagi do swojego opracowania. Dopuszcza się składanie drobnych poprawek oraz uzupełnień do pracy egzaminacyjnej, o ile ogólny poziom pracy jest zadowalający.

Poprawioną wersję pracy należy przesłać do trenera w ciągu 30 dni.

 

Opłata

Koszt wydania Certyfikatu wynosi 300 zł. Opłatę należy uiścić w momencie składania pracy certyfikacyjnej w ClauWi®. Jest to warunkiem rozpoczęcia jej weryfikacji.
 

Znajdziesz nas także na:

Copyright © 2010 ClauWi - Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja euMEDIA.pl | Hosting H4Y.pl