Zapisz się
na najbliższy kurs!
O naszej
szkole
Nasi Doradcy
Noszenia
System kształcenia
ClauWi

®

Uprawnienia

Doradca Noszenia ClauWi® zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i utrzymywania prowadzonego doradztwa na wysokim poziomie. W tym celu konieczna jest stała aktualizacja oraz weryfikacja wiedzy Doradcy. 


Certyfikat ClauWi® ważny jest 2 lata od momentu jego wydania. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu Doradca Noszenia zobowiązany jest do udziału w Konferencji Doszkalającej organizowanej przez Szkołę Noszenia ClauWi® w Polsce. Doradca może również wziąć udział w Konferencji Doszkalającej organizowanej przez Szkołę ClauWi® za granicą. Konferencje będą odbywać się raz na dwa lub trzy lata, w zależności od potrzeb.

Doradcy Noszenia Clauwi® po Kursie podstawowym oraz po Kursie zaawansowanym zobowiązani są do udziału w jednodniowych Spotkaniach Doszkalających organizowanych przez Szkołę Noszenia ClauWi® w poszczególnych regionach Polski. W celu zachowania uprawnień Doradca będzie się doszkalał nie rzadziej niż raz na 2 lata. Jeśli organizator wyrazi zgodę, Doradca może wziąć udział w Spotkaniu Doszkalającym również w innym regionie. Podczas Spotkań aktualizowana i weryfikowana będzie głównie praktyczna umiejętność wykonywania poszczególnych wiązań i przekazywane informacje niezbędne do wykonywania pracy Doradcy Noszenia ClauWi®.

Znajdziesz nas także na:

Copyright © 2010 ClauWi - Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja euMEDIA.pl | Hosting H4Y.pl