Zapisz się
na najbliższy kurs!
O naszej
szkole
Nasi Doradcy
Noszenia
System kształcenia
ClauWi

®

Zasady naboru

REGULAMIN

  1. Kurs odbędzie się po potwierdzeniu uczestnictwa przez minimum 6 osób.
  2. Potwierdzenie uczestnictwa ze strony uczestnika stanowi wpłata zaliczki w wymaganym terminie. 
  3. Pełna opłata za kurs powinna zostać wniesiona najpóźniej na 2 tygodnie przed kursem.
  4. Zaliczka i pełna opłata za kurs nie podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu.
    Zaliczka i pełna opłata za kurs podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu, ale uczestnik znalazł na swoje miejsce osobę, która uiściła opłatę za kurs. 
    W przypadku Kursu zaawansowanego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi na żadnym etapie odwołania uczestnictwa, chyba że uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce, która uiści opłatę za kurs.
  5. Daty płatności zaliczki oraz pełnej kwoty za kurs są przesyłane uczestnikowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia jego udziału w kursie.
  6. W kursie nie mogą brać udziału aktywnie działający na polu doradczym absolwenci innych szkół noszenia. Wzięcie udziału w kursie i nabycie uprawnień doradcy noszenia ClauWi przez taką osobę jest rozpatrywane indywidualnie i ewentualnie możliwe po zrzeczeniu się uprawnień nadanych przez inną szkołę noszenia

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis http://clauwi.pljest firma Naturalna Mama Izabela Banach-Kubik z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 10/7 zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 16866, NIP 7121761523, REGON 141687128,

2. Dane osobowe są przewtarzane przez administratowa w celu świadczenia usług zamówionych przez Klienta. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczenie płatności i dochodzenie roszczeń.

3. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

a)         prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 

b)         prawo żądania sprostowania, zmiany lub uzupełnienia  danych 

c)         prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

d)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

e)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

f)       prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adres email: iza@naturalnamama.pl

4. Dane osobowe sa przetwarzane w następujący sposób:

a) Dane takie jak Imię i nzazwisko, telefon, adres email przetwarzane są w związku z zapytaniem Klienta wysłanym przez formularz na stronie http://clauwi.pl lub wysłanym na adres email iza@naturalnamama.pl Są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

b) W przypadku wysłania zgłoszenia na kurs przez klienta zbierane sa dodatkowe dane takie jak zawód, miejscowość zamieszkania, wiek dziecka jeśli będzie ono obecne z uczestnikiem podczas kursu. Dane te wykorzystywane sa wyłącznie w celu swiadczenia zamówionej usługi

c) Dane takie jak Imię i nazwisko, adres Email, miejscowość, nr telefonu, strona www, podane przez Doradcę Noszenia ClauWi na formularzu „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” są umieszczone zgodnie wyrażoną zgodą i wolą Doradcy podane przez Doradcę Noszenia ClauWi na formularzu „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” są umieszczone na podstronie serwisu http://clauwi.pl/doradcy

d) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku..

e) W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

f) W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego nadrzędne przepisy, administrator może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Znajdziesz nas także na:

Copyright © 2010 ClauWi - Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja euMEDIA.pl | Hosting H4Y.pl