Zapisz się
na najbliższy kurs!
O naszej
szkole
Nasi Doradcy
Noszenia
System kształcenia
ClauWi

®

Zasady naboru

 

Ogólne zasady naboru i płatności:

 1. Kurs odbędzie się po potwierdzeniu uczestnictwa przez minimum 6 osób.
   
 2. Potwierdzenie uczestnictwa ze strony uczestnika stanowi wpłata zaliczki w wymaganym terminie. 
   
 3. Pełna opłata za kurs powinna zostać wniesiona najpóźniej na 2 tygodnie przed kursem.
   
 4. Zaliczka i pełna opłata za kurs nie podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu.
  Zaliczka i pełna opłata za kurs podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu, ale uczestnik znalazł na swoje miejsce osobę, która uiściła opłatę za kurs. 
  W przypadku Kursu zaawansowanego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi na żadnym etapie odwołania uczestnictwa, chyba że uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce, która uiści opłatę za kurs.
   
 5. Daty płatności zaliczki oraz pełnej kwoty za kurs są przesyłane uczestnikowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia jego udziału w kursie.                                                                                                                                            
 6. W kursie nie mogą brać udziału aktywnie działający na polu doradczym absolwenci innych szkół noszenia. Wzięcie udziału w kursie i nabycie uprawnień doradcy noszenia ClauWi przez taką osobę jest rozpatrywane indywidualnie i ewentualnie możliwe po zrzeczeniu się uprawnień nadanych przez inną szkołę noszenia.

Znajdziesz nas także na:

Copyright © 2010 ClauWi - Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja euMEDIA.pl | Hosting H4Y.pl