O Nas

Szkoła noszenia ClauWi®

Szkoła Noszenia ClauWi® powstała w 1999 roku w Niemczech i była jedną z pierwszych tego typu instytucji w Europie.

ClauWi® szkoli Doradców Noszenia w kilku krajach Europy, w USA, Izraelu, Kanadzie i Australii. Dzięki stabilności i renomie Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na rynku szkoleniowym. Z kolei liczna i dobrze wykształcona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom szkoleń dla Doradców Noszenia.

Podstawą i bardzo ważnym aspektem działalności ClauWi® są międzynarodowe kontakty z najlepszymi specjalistami w dziedzinie noszenia dzieci.

Wieloletnie doświadczenie Szkoły Noszenia ClauWi® gwarantuje dopracowaną w szczegółach koncepcję szkoleniową sprawdzoną podczas dziesiątek przeprowadzonych kursów. Ogromną pomocą dla Doradców są profesjonalne i obszerne materiały szkoleniowe w języku ojczystym.

Przedstawiciel Szkoły na Polskę jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00060/2017.

IZABELA BANACH

Ludzie, budowanie ich kompetencji, praca z nimi z chustą w tle to moja pasja. Najmłodsze z trojga dzieci od urodzenia nosiłam w chuście. Chustowanie córki okazało się być dla mnie inspirujące nie tylko rodzicielsko. Odeszłam z bankowości, porzuciłam życie korporacyjne i zaczęłam realizować życie zawodowe wg własnych zasad. Od kiedy w 2011 roku zostałam doradcą noszenia ClauWi®, profesjonalnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, którzy pragną mieć dzieci blisko siebie i używają w tym celu chust lub nosideł. W 2013 roku rozpoczęłam pracę trenerską w ClauWi®, współprowadząc z Anną Nogajską kursy dla Doradców. Bardzo mi w tym pomogło moje wcześniejsze doświadczenie trenerskie i coachingowe – wieloletnia praca jako coach, trener, manager w korporacjach dała mi bardzo mocne podstawy. Prowadzenie przedstawicielstwa szkoły na Polskę to dla mnie wspaniała okazja do szerokiego dzielenia się wiedzą, do wspierania ludzi w ich rozwoju, a także do poszerzania własnych kompetencji. Zdobywanie szerokiej wiedzy o człowieku to moje hobby. Na studiach skończyłam specjalizację z antropologii kulturowej, mam za sobą sporo szkoleń z zakresu neuropsychologii, rozwoju dzieci, opieki okołoporodowej, funkcji miednicy, a ostatnie duże szkolenie jakie zrobiłam to terapeuta czaszkowo-krzyżowy i utonęłam w pasji poszerzania wiedzy z anatomii i fizjologii człowieka. Temat chust wpisuje się pozytywnie we wszystkie te obszary, zatem prowadząc kursy ClauWi pomimo skupienia na technicznych aspektach, nadaję użyciu chust szeroki kontekst. Rozwijajmy się razem!


ANNA NOGAJSKA

Mama dwójki dzieci, które nosi w miękkich nosidłach, chustach od ich urodzenia.
O sobie:
Noszenie tak mnie zafacynowało, że krótko po tym jak zaczęłam noszenie mojego synka, rozpoczęłam w tym kierunku intensywne kształcenie w Niemczech. Szybko narodziła się chęć podzielenia się z tą wiedzą z innymi rodzicami, dlatego prowadziłam i prowadzę liczne warsztaty. Cały czas miałam jednak świadomość, że w Polsce za mało jest Doradców Noszenia, tak aby rodzice  mieli szansę na szybki kontakt ze specjalistą. Naturalną konsekwencją tych przemyśleń było  otwarcie przedstawicielstwa renomowanej Szkoły Noszenia ClauWi®.
Pracując z ClauWi® postawiłam na:
10 letnie doświadczenie tej Szkoły 
ugruntowaną pozycję i renomę Szkoły (a także jej Doradców) oraz jej stabilność na rynku szkoleniowym
liczną i wykształconą międzynarodową kadrę trenerską. Obecnie Doradców szkoli 3 trenerów z Niemiec, 2 trenerów ze Szwajcarii, 6 trenerów z Francji i 2 trenerów z Polski.
międzynarodowe kontakty Szkoły z najlepszymi specjalistami w dziedzinie noszenia (ortopedzi, psycholodzy, autorzy książek badający różne aspekty noszenia itd)
międzynarodową sieć Doradców Noszenia – liczne kontakty z nimi są dla mnie nieustającą inspiracją
możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach na temat noszenia, które odbywają się w Europie – to wspaniała platforma do zdobywania nowej wiedzy i przekazywania jej polskim Doradcom Noszenia
bardzo dobrą koncepcję kształcenia Doradców sprawdzoną podczas dziesiątek przeprowadzonych kursów
bardzo profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe
bardzo profesjonalną wymianę doświadczeń z Petrą Wilhelm, która stale dzieli się swoją wiedzą z Doradcami Noszenia.


PETRA WILHELM

Petra Wilhelm, założycielka i pomysłodawczyni Szkoły Noszenia ClauWi®, którą stworzyła wraz z przyjaciółką, Claudią Hahn. Cały czas czynnie działa prowadząc kursy dla Doradców Noszenia na całym świecie.
O sobie:
Swojego pierwszego syna urodzonego w roku 1987 nosiłam w NRD-owskiej chuście Dyade. Po ukończeniu kursów na Doradcę Laktacyjnego w roku 1993 noszenie zyskało dla mnie zupełnie inny wymiar. Stwierdziłam, że noszenie dziecka i karmienie piersią to dwa nierozerwalnie ze sobą związane aspekty macierzyństwa. Wtedy narodziła się we mnie chęć dzielenia się tą wiedzą z innymi rodzicami.

Moje trzecie dziecko cierpiało na syndrom KISS i nosiłam je ponad 10 godzin dziennie. Efektem tego były ogromne problemy z kręgosłupem, ból i cierpienie. Po tych doświadczeniach stwierdziłam, że muszę, a przede wszystkim chcę bliżej zająć się tematem noszenia dzieci w chustach.

Doszłam do wniosku, że w noszeniu ważne są nie tylko bliskość i bezpieczeństwo, a także właściwa pozycja dziecka. Co dzieje się z kręgosłupem dziecka? Jak do noszenia ma się kręgosłup, miednica i inne części ciała noszącej matki? Bo przecież noszenie noszeniu nierówne! Jedno pytanie rodziło kolejne…I tak udałam się na poszukiwania odpowiedzi. Liczne rozmowy z ortopedami, osteopatami, fizjoterapeutami itd. rozwiały wiele naszych wątpliwości. Stało się jasne, że noszenie może być przyjemne nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica – nie musi być związane z bólem kręgosłupa, pleców i zmęczeniem. Swoje czwarte dziecko nosiłam już bez bólu, chętnie i długo.
Dzięki tym wszystkim doświadczeniom powstała Szkoła Noszenia ClauWi®. Szkoła oczywiście nieustannie rozwija się, integruje nowe badania i odkrycia w dziedzinie noszenia dzieci będąc w stałym kontakcie ze specjalistami

CELE SZKOŁY

Doradcy Noszenia
Kształcimy Doradców Noszenia, którzy profesjonalnie przekazują Rodzicom wiedzę na temat zasad prawidłowego noszenia dzieci w chustach i innych miękkich nosidłach, a także w zakresie budowy oraz rozwoju kręgosłupa i bioderek małego dziecka. Dzięki swojej gruntownej wiedzy, Doradcy Noszenia ClauWi® zachęcają Rodziców do noszenia dzieci w chustach w sposób bezpieczny i świadomy (rodzice wiedzą na co powinni zwrócić szczególną uwagę). Doradca Noszenia Clauwi® towarzyszy Rodzicom w ich drodze. Czyni to wykorzystując swoją wiedzę fachową, ze zrozumieniem, przyjaznym nastawieniem i zawsze dopasowując się do indywidualnych potrzeb danego Rodzica.
 
 Trenerzy Szkoły Noszenie ClauWi®
Kształcimy Trenerów Szkoły Noszenia ClwuWi®, którzy przekazują swoją wiedzę Doradcom Noszenia oraz personelowi fachowemu w ich języku ojczystym z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i panujących w danym kraju zwyczajów.
 
Personel Fachowy/ grupy zawodowe
Zdając sobie sprawę z tego jak ważną rolę odgrywa noszenie w wielu dziedzinach obejmujących dzieci z wyzwaniami rozwojowymi kształcimy personel fachowy: położne, pediatrów, pielęgniarki, przedszkolanki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, masażystów itd. Kursy Doradców Noszenia ClauWi® stanowią dla tych osób logiczne i bardzo pomocne w pracy uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.
 
Współpraca ze specjalistami
Celem Szkoły Noszenia ClauWi® jest międzynarodowa współpraca ze specjalistami, którzy w sposób pośredni oraz bezpośredni zajmują się problematyką noszenia dzieci w chustach. Efektem tej współpracy są nowe badania, odkrycia, publikacje itd.
 
Standardy noszenia
Szkołą Noszenia ClauWi® wraz ze swoimi Doradcami tworzy dobre standardy noszenia dzieci zdrowych oraz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Szkoła wypracowuje również nowe metody dopasowując je do najnowszych badań i opracowań.
 
Propagowanie
Celem Szkoły Noszenia ClauWi® jest propagowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz idei Rodzicielstwa Bliskości na całym świecie. 
 
Integrowanie
Szkoła Noszenia ClauWI®  jest platformą do wymiany doświadczeń na temat noszenia dzieci i integruje osoby pracujące w tym obszarze.

KODEKS ETYCZNY DORADCY NOSZENIA CLAUWI®


1.     Zapoznanie się i przestrzeganie kodeksu etycznego jest obowiązkiem każdego doradcy noszenia ClauWi®
2.     Doradca działa w granicach prawa obowiązującego w kraju zamieszkania.
3.     Doradca działa zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami przyzwoitości.
4.     Doradca stara się być ostrożny w działaniach i wypowiedziach, unika agresji w jakimkolwiek jej przejawie. 
5.     Doradca prowadząc konsultacje działa zgodnie z dokumentem Zasady Pracy Doradcy podpisanym przez siebie po kursie podstawowym. 
6.     Doradca nie działa na szkodę innych doradców.
7.     Doradca zobowiązuje się do ciągłego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
8.     Doradca nie kopiuje treści udostępnianych przez innych specjalistów bez oznaczenia autora publikacji
9.     Mając na celu dobro klientów doradca powinien powstrzymać się od wydawania osądów dotyczących sposobu opiekowania się dzieckiem przez jego opiekunów.
10.  Ostateczny wybór sposobu noszenia należy do opiekunów dziecka, a doradca nie ocenia wyborów rodziców i nie wydaje osądów tych wyborów.
11.  Doradca przestrzega zasad uczciwej konkurencji.
12.  Jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia konsultacji, a doradcy brakuje narzędzi,  wiedzy, doświadczenia w zakresie wsparcia złożonego problemu rodziny, która zgłosiła się na konsultację, to korzysta on ze wsparcia specjalistów lub innych doradców szkoły ClauWi®.
13.  Sytuacje sporne w pierwszej kolejności należy próbować rozwiązać bezpośrednio między sobą. W przypadku braku powodzenia należy zwrócić się do osoby prowadzącej szkołę, która postara się pomóc w uzyskaniu porozumienia. Doradcy, którzy posiedli wiedzę o złamaniu przez kogoś kodeksu, lub doświadczyli złamania zasad kodeksu przez innego doradcę, mogą zgłosić się do trenera szkoły i omówić zaistniałą sytuację. Jeśli trener doszuka się przesłanek do podjęcia działań w związku ze złamaniem kodeksu, takowe podejmuje. Trener nie zajmuje się anonimami, a wszystkie jego działania są jawne. Możliwe konsekwencje złamania kodeksu to usunięcie z grupy wsparcia doradców, a także usunięcie z listy doradców szkoły ClauWi® z odpowiednią adnotacją w aktualnościach na stronie.