system kształcenia

Szkoła Noszenia ClauWi® proponuje kompleksowy system kształcenia w zakresie noszenia dzieci w chustach wiązanych i oferuje trzy poziomy ścieżki doradczej.

1. Czas trwania: 30 godzin szkoleniowych (obszerny blok zajęć praktycznych)

2. Kurs przeznaczony jest dla osób, które: 

 • pragną propagować prawidłowe noszenie dzieci w chustach wiązanych (pasjonaci noszenia, bez wykształcenia medycznego)
 • pragną podnieść swoje kwalifikacje
 • nie mają doświadczenia chustowego, ale na co dzień zawodowo mają kontakt z małymi dziećmi i z rodzicami (fizjoterapeuci, położne, lekarze)

3. Uprawnienia po ukończeniu kursu

 • Uczestnik ma uprawnienia do prowadzenia zajęć indywidualnych z rodzicami oraz spotkań informacyjnych na temat noszenia dla rodziców oraz personelu fachowego. Osoby, które posiadają umiejętności prowadzenia zajęć grupowych mogą po tym kursie prowadzić również małe grupy warsztatowe.
 • Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie oraz tytuł Doradcy Noszenia ClauWi®. 
 • Uprawnienia są ważne dwa lata od wydania zaświadczenia.

4. Ogólny zarys programu szkoleniowego:

 • Podstawy anatomii i rozwoju dziecka w 1 roku życia
 • Ćwiczenia z własnym ciałem utrwalające zdobytą wiedzę w zakresie rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
 • Intensywna nauka wiązań – wszystkie wiązania podstawowe: kangur, kieszonka, plecak prosty, 2x, chusta kółkowa z odwróconą krawędzią
 • Zalety noszenia dla dziecka
 • Zalety noszenia dla rodziców
 • Noszenie bliźniąt i dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Kangurowanie dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Zasady prawidłowego i bezpiecznego noszenia
 • Metodyka prowadzenie zajęć z rodzicami 
 • Umiejętność doboru odpowiedniej chusty i nosidła dla dziecka na określonym etapie rozwojowym oraz dla rodzica
 • Analiza fizjoterapeutyczna poszczególnych wiązań pod względem ich wpływu na dziecko i rodzica
 • Zasady ergonomii pracy Doradcy (jak chronić własne stawy i układ kostno-mięśniowy)
 • Omówienie profesjonalnego wyposażenia Doradcy

5. Cena kursu: 2 500 zł. 

sprawdź terminy kursów

 1. Czas trwania: 35 godzin szkoleniowych ( obszerny blok zajęć praktycznych), zajęcia piątek-niedziela
 2. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i posiadają tytuł Doradcy Noszenia ClauWi®
 3. Uprawnienia po ukończeniu kursu: uczestnik może rozpocząć proces certyfikacji
 4. Ogólny zarys programu szkoleniowego:
  * Pogłębienie metodyki prowadzenia zajęć z rodzicami, techniki prowadzenia zajęć.
  * Praca rozwojowa w grupie z zadaniami domowymi z Kursu podstawowego.
  * Sposoby prawidłowej stymulacji niemowlęcia poprzez zabawę i techniki naturalnej pielęgnacji z uwzględnieniem etapu rozwojowego: sposoby bezpiecznego przenoszenia, przekazywania sobie dziecka przez rodziców, wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych
  * Noszenie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – strona fizyczna oraz emocjonalna:
  wcześniaki, tracheotomia, stomia, zespół Downa, mukowiscydoza, sondy, monitorowanie, zaburzenia trawienia, podwyższone i obniżone napięcie mięśniowe, dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, dzieci spastyczne, AZS, dermatoza itd.
  * Noszenie w sytuacjach szczególnych dla rodziców: cesarskie cięcie, problemy z kręgosłupem, depresja poporodowa, wózek inwalidzki.
  * Praktyczna nauka wiązań: powtórzenie wiązań z kursu podstawowego oraz nowe wiązania (duża część kursu): plecak z koszulką, plecak z krzyżem, kanga z chusty długiej, kangur na biodrze, siodełko.
  * Dobór nosideł, obszerny blok praktyczny
 5. Kurs zaawansowany zawiera w sobie refresh.

Cena kursu to 2 200 zł.

Certyfikat i tytuł Certyfikowanego Doradcy Noszenia ClauWi® może ubiegać się osoba, która ukończyła Kurs zaawansowany. Każdy uczestnik tego szkolenia otrzymuje komplet pytań egzaminacyjnych.

 • Aby otrzymać Certyfikat ClauWi® należy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia Kursu zaawansowanego przedłożyć wskazanemu trenerowi opracowaną samodzielnie pracę egzaminacyjną. Przedłużenie tego terminu może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Szkoły ClauWi®.
 • Praca zostanie zweryfikowana w ciągu 3 miesięcy od momentu jej przedłożenia. 

Doradca otrzymuje szczegółowe uwagi do swojego opracowania. Dopuszcza się składanie drobnych poprawek oraz uzupełnień do pracy egzaminacyjnej, o ile ogólny poziom pracy jest zadowalający.

Poprawioną wersję pracy należy przesłać do trenera w ciągu 30 dni.

 • Po zaakceptowaniu pracy Doradca otrzymuje tytuł Certyfikowanego Doradcy Noszenia ClauWi®

Opłata

Koszt wydania Certyfikatu wynosi 400 zł. Opłatę należy uiścić w momencie składania pracy certyfikacyjnej w ClauWi®. Jest to warunkiem rozpoczęcia jej weryfikacji.

Doradcy Noszenia Clauwi® po Kursie podstawowym oraz po Kursie zaawansowanym zobowiązani są do udziału w jednodniowych Spotkaniach Doszkalających “Refresh” organizowanych przez Szkołę Noszenia ClauWi® w poszczególnych regionach Polski lub online.

W celu zachowania uprawnień Doradca będzie się doszkalał nie rzadziej niż raz na 2 lata. Jeśli organizator wyrazi zgodę, Doradca może wziąć udział w Spotkaniu Doszkalającym “Refresh” również w innym regionie. Podczas Spotkań aktualizowana i weryfikowana będzie głównie praktyczna umiejętność wykonywania poszczególnych wiązań i przekazywane informacje niezbędne do wykonywania pracy Doradcy Noszenia ClauWi®.

Brak terminowego udziału w Spotkaniu Doszkalającym “Refresh” skutkuje usunięciem danych z listy rekomandowanych doradców ClauWi, oraz odebraniem dostępu do doradczej grupy wsparcia. Aby przywrócić uprawnienia w ciągu roku od ich wygaśnięcia wystarczy ukończyć “Refresh”, natomiast jeśli minie więcej niż rok – konieczne będzie ponowne ukończenie kursu podstawowego. Można w takiej sytuacji ubiegac się o obniżkę ceny kursu o 50%.

W cenie kursu zapewniamy:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe w j.polskim
 • pomoce dydaktyczne, modele
 • różnego rodzaju chusty i nosidła, a także lalki na których uczestnicy mogą wykonywać wiązania
 • komfortowe sale szkoleniowe
 • literatura fachowa do wglądu
 • wpisanie danych uczestnika na listę Doradców Noszenia ClauWi®
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • przerwy kawowe, drobne przekąski i napoje
 • uczestnicy mogą na szkolenie przybyć z niemowlęciem karmionym piersią (konieczny jest udział osoby do opieki nad dzieckiem)

Cena kursu nie obejmuje kosztów obiadów i innych posiłków, noclegów oraz przejazdów.

Aby na kursie ClauWi® czuć się komfortowo prosimy o zabranie:

 • obowiązkowo sportowego, wygodnego ubrania
 • ciepłych skarpetek lub miękkiego obuwia na zmianę
 • lalki o następujących parametrach:
  • wielkości noworodka (53-55 cm)
  • dociążonej do wagi minimum 3 kg
  • nóżki od kolan, ud wykonane z miekkiego materiału

Instrukcję wypełnienia lalki możemy podać na życzenie.

 • ewentualnie swojej ulubionej chusty wiązanej, kółkowej, nosidła

Dla osób nie posiadających lalki lub chust zapewniamy na czas kursu odpowiednią lalkę i chusty do ćwiczeń. Jednak najlepiej posiadać swój sprzęt, aby bezpośrednio po kursie mieć na czym pracować. 

ważność uprawnień

Doradca Noszenia ClauWi® zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i utrzymywania prowadzonego doradztwa na wysokim poziomie. W tym celu konieczna jest stała aktualizacja oraz weryfikacja wiedzy Doradcy. 

Certyfikat ClauWi® ważny jest 2 lata od momentu jego wydania. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu Doradca Noszenia zobowiązany jest do udziału w Konferencji Doszkalającej organizowanej przez Szkołę Noszenia ClauWi® w Polsce. Doradca może również wziąć udział w Konferencji Doszkalającej organizowanej przez Szkołę ClauWi® za granicą. Konferencje będą odbywać się raz na dwa lub trzy lata, w zależności od potrzeb.

Doradcy Noszenia Clauwi® po Kursie podstawowym oraz po Kursie zaawansowanym zobowiązani są do udziału w jednodniowych Spotkaniach Doszkalających organizowanych przez Szkołę Noszenia ClauWi® w poszczególnych regionach Polski. W celu zachowania uprawnień Doradca będzie się doszkalał nie rzadziej niż raz na 2 lata. Jeśli organizator wyrazi zgodę, Doradca może wziąć udział w Spotkaniu Doszkalającym również w innym regionie. Podczas Spotkań aktualizowana i weryfikowana będzie głównie praktyczna umiejętność wykonywania poszczególnych wiązań i przekazywane informacje niezbędne do wykonywania pracy Doradcy Noszenia ClauWi®.