Zasady naboru na kursy

 1. Kurs odbędzie się po potwierdzeniu uczestnictwa przez minimum 4 osoby.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa ze strony uczestnika jest wpłata zaliczki w wymaganym terminie do 5 dni od zgłoszenia. 
 3. Pełna opłata za kurs powinna zostać wniesiona najpóźniej na 2 tygodnie przed kursem.
 4. Zaliczka i pełna opłata za kurs nie podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu.
  Zaliczka i pełna opłata za kurs podlegają zwrotowi, jeśli odwołanie uczestnictwa nastąpiło na mniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą kursu, ale uczestnik znalazł na swoje miejsce osobę, która przejęła jego zobowiązanie.
 5. W przypadku Kursu zaawansowanego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi na żadnym etapie odwołania uczestnictwa, chyba że uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce, która uiści opłatę za kurs.
 6. W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie przez uczestnika w ostatniej chwili (w teminie krótszym niż dwa tygodnie przed kursem) z powodu zachorowania na COVID-19, lub skierowania na kwarantannę, zaliczka nie podlega zwrotowi, ale wpłacona pozostała kwota należności przechodzi na poczet opłaty za uczestnictwo w jednym w przyszłych kursów wskazanych przez uczestnika kursu w dowolnym terminie i lokalizacji.
 7. W przypadku niezebrania się minimalnej grupy zaliczka podlega niezwłocznemu zwrotowi, lub może zostać decyzją uczestnika przeniesiona na poczet kursu w innym terminie lub innej lokalizacji, W przypadku trudności z zebraniem grupy minimalnej, decyzja o uruchomieniu lub odwołaniu kursu zostanie podjęta przez organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed kursem.
 8. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora lub z powodu zaistnienia czynników zewnętrznych takich jak lockdown, lub tym podobne nieprzekraczalne ograniczenia, wszystkie wpłaty dokonane przez uczestnika zostaną zwrócone, lub, jeśli taka będzie decyzja uczestnika, przeniesione na poczet opłaty za kurs w innym terminie lub lokalizacji.
 9. Wzięcie udziału w kursie i nabycie uprawnień doradcy noszenia ClauWi przez osobę, która ukończyła inną szkołę noszenia, jest rozpatrywane indywidualnie

sprawdź terminy kursów